Tolerancer for natursten

Mål tolerancer

Tykkelse: For bordplader i natursten med sleben/poleret overflade må tolerancer på tykkelsen +/‐ 2-3 mm accepteres.

Ved brændte overflader og på kløvede materialer evt. mere.

For kalibrerede fliser i natursten kan tolerancen være+/‐ 1 mm. For savede fliser +/‐ 10 %. For kløvede fliser evt. mere.

Mål tolerance mellem bordplade og væg: Luft fra væg til bordplade kan variere meget. Der kan forekomme en måltolerance på +/- 4-5mm. Det er vigtigt, at der kan arbejdes med en måltolerance i forbindelse med montering af pladerne.  Der kan ligeledes også forekomme tolerancer mellem bordpladen og vask. Tolerance fra bordplade til vask kan være 0,5-2,0mm.

Naturstens egenarter/karakteristika

Alle prøver betragtes som typeprøver, der viser produktets karakter. Afvigelser i farve og struktur kan forekomme og berettiger ikke til reklamation. Sandhuller, krakeleringer og ”glasårer” (som intet har med revner at gøre!) er naturlige forekomster i visse stentyper, specielt i marmor. Disse ”glasårer” svækker ikke stenen og berettiger heller ikke til reklamation.

Spartlinger i disse stentyper kan forekomme og berettiger ikke til reklamation, såfremt de er fagligt korrekt udført.

I visse marmortyper er der en naturlig forekomst af små huller/luftlommer, som er opstået under stenens tilblivelse, kaldet ”Tarolli”. Disse små huller berettiger ikke til reklamation.

På grund af marmorens kalkholdige struktur, må der ikke anvendes syre eller syreholdige rengøringsmidler på marmor, herunder også afkalkningsmidler. Derfor skal marmor behandles korrekt inden ibrugtagning.

Granittyper med ensartet mønster kan have ”naturpletter” i størrelser op til ca. 15 cm², og ses som en større ensfarvet plet i mønsteret – afhængig af kontrasten mellem pletternes eller årernes farve og pladens bundfarve. Svindrevner/stik kan forekomme.

I granittyper med årede og flammede mønstre kan der forekomme væsentlige farve‐ og strukturvariationer – også indenfor den samme plade. Såfremt pladerne skal bruges i forlængelse af hinanden, SKAL dette angives på ordren, da vi ellers ikke kan tage hensyn til eventuel farve og/eller tykkelsesforskel.

I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger, huller i overfladen samt mærkbare revner, som ikke kan spartles - disse er ikke reklamationsberettiget. Samtidig er visse stentyper dannet således, at den polerede overflade fremstår med mindre felter eller årer, der ikke kan poleres. Jo hårdere og jo mere ensartet en natursten er, jo bedre/blankere kan en polering blive.

Alle natursten skal som grundregel overfladebehandles, både til vægge, gulve, trapper og til bordplader. Husk at få information om, hvad netop din plade skal behandles med.

Betingelser for udførelse af arbejde i natursten

Al salg sker iht. Falke Hillerød ApS´s til enhver tid gældende Salgs‐ &Leveringsbetingelser, se disse i Handelsbetingelser.

Skabeloner skal laves i et formfast materiale, f.eks. 6 mm oliehærdet masonit, en tyk, hård plast eller krydsfiner og være i præcis samme mål og med samme udformning, som pladen ønskes, dvs. 1:1. Såfremt skabelonen ikke har samme mål, som den færdige plade skal have, er det kundens ansvar, såfremt der sker misforståelser. Vi forbeholder os ret til at afvise skabelonen, såfremt den er i en udformning, der ikke kan anvendes til produktionen.

Såfremt væggen ”huler” eller ”buler” så husk at tage stilling til om bordpladen skal følge væggen, eller udføres med lige snit. Hvis bordpladen skal følge væggen, vil dette medføre ekstra omkostninger til ekstra tilpasning af bordpladen.

Vi modtager gerne en forhåndsordre med cirka mål således, at vi kan sørge for at råplade, vask m.m. er på lager og klar til produktion, når ordren kommer. Vi opbevarer skabelonen i 4 uger efter levering af bordpladen.

Før igangsætning af ordren fremsender Falke Hillerød ApS en ordrebekræftelse og en produktionstegning til godkendelse.

Såfremt Falke Hillerød ApS ikke har modtaget indsigelse mod det fremsendte senest 2 dage efter afsendelse, betragtes ordren som godkendt iht. fremsendte ordrebekræftelse og/eller produktionstegninger.

Eventuelle ændringer af mål eller materiale, der fremkommer senere end fristen, vil kun blive accepteret, såfremt kunden dækker de eventuelle omkostninger, der måtte opstå som følge af rettelserne.

Mundtlige aftalte ændringer i specifikationer, af de ordrede dele, skal skriftligt bekræftes af Falke Hillerød ApS for at have gyldighed.

Såfremt levering undtagelsesvis skulle ske uden forudgående ordrebekræftelse, er køber forpligtet til – såfremt der skulle være fejl eller mangler i det leverede ‐ at reklamere straks og senest 24 timer efter modtagelsen af varen for at reklamationen kan have gyldighed. Såfremt varen anvendes, indbygges/monteres, er den accepteret som leveret, og senere reklamation kan ikke accepteres.